DOKUMENTY

Polityka prywatności

Polityka prywatności określa w jaki sposób SunsetEVENT (firma) pozyskuje oraz wykorzystuje dane osobowe. Każdy użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie. Firma wykorzystuje je w celu w jakim zostały pozyskane tj. do wysyłki newslettera, oferty handlowej lub specjalnej. Dane nie stanowią przedmiotu odsprzedaży lub jakiejkolwiek innej formy udostępnienia innym podmiotom.

 

W celu polepszenia obsługi Klienta i podwyższenia jakości serwisu internetowego SPÓŁKA używa mechanizmu cookies.Gromadzone informacje są przechowywane z zachowaniem takich samych standardów bezpieczeństwa jak dane osobowe. Przeglądarki pozwalają na wyłączenie przez użytkownika mechanizmu cookies.
Firma zastrzega prawo do modyfikowania i uzupełnienia Polityki prywatności, jednak dotychczasowe prawa użytkownika wynikające z powyższej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany polityki prywatności firmy będą publikowane na tej stronie.
Wszelkie dane osobowe użytkowników zamieszczone w serwisie chronione są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami.